Gratis værktøj gør det nemt at efterleve krav i ny bogføringslov

Et nyt digitalt værktøj letter dokumentationsarbejdet i forbindelse med den nye
bogføringslov. Værktøjet, som er gratis at bruge, giver samtidig automatisk besked, når der
kommer nye lovkrav, virksomhederne skal forholde sig til.

Den nye bogføringslov stiller krav til virksomheder om at dokumentere deres bogføringsprocedurer.
Den slags arbejde vil normalt både tage tid og kræve indgående specialistviden, men nu har den
aarhusianske fintech-virksomhed Digisense udviklet et gratis værktøj, der automatiserer det meste
af processen.

”Vi har udviklet en enkel, semiautomatisk guide, som gør det meget nemt at beskrive sine
bogføringsprocedurer. Guiden tilpasser sig automatisk den enkelte virksomheds besvarelser, og det
betyder, at alle kan lave en komplet beskrivelse uden at have særlige juridiske eller systemtekniske
kompetencer. Det, der før kunne tage timevis, kan klares på nogle få minutter,” siger
administrerende direktør i Digisense, Henrik Kruse.

Stå klar til nye systemkrav

Ud over at lette arbejdet med dokumentation har værktøjet indbygget en funktion, som giver svar
på, om virksomhedens bogføringssystem lever op til gældende lovkrav. Det er desuden muligt at
blive notificeret, når der introduceres nye lovkrav til systemerne.
”Vores nye modul giver straks svar på, om ens bogføringssystem er compliant. Men fordi der
løbende udrulles nye krav til virksomheders bogføringssystemer, notificerer modulet også, når der
er lovgivning på vej med relevans for ens specifikke system. Man kan altså både føle sig tryg her og
nu og være sikker på, at man kan nå at gøre sit system klar til ny lovgivning i god tid,” siger Henrik
Kruse.

Undgå overinvestering i ny software

Digisense har som udviklere af digitale moduler til bogføringssystemer en stor kontaktflade blandt
små og mellemstore virksomheder, og de oplever ofte, at ny lovgivning skaber usikkerhed.
Digisense-direktøren ser derfor en risiko for, at virksomheder overinvesterer i unødvendig software
for at overholde loven. Den tendens vil de gerne være med til at lægge en dæmper på.
”Vi oplever virksomheder, der tror, at lovændringerne betyder, at de skal lave omfattende digitale
justeringer. Nogle tror ligefrem, at de er nødt til at udskifte hele deres ERP-system, men det har
aldrig har været lovens hensigt. Min vurdering er tværtimod, at man i langt de fleste tilfælde kan
klare sig med små justeringer,” siger Henrik Kruse.

Loven er trådt i kraft

Det omtalte krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer gælder fra 1. januar 2023. Kravet skal
ifølge Erhvervsstyrelsen dog først efterleves i det førstkommende nye regnskabsår, som starter efter
1. oktober 2022. Dermed afhænger datoen altså af, hvordan ens regnskabsår løber. Der forventes
desuden løbende at blive udrullet nye krav til virksomhedernes bogføringssystemer.

FAKTA

 • Ifølge bogføringsloven skal alle ikke-regnskabspligtige virksomheder med en
  nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk samt alle regnskabspligtige virksomheder
  udarbejde en beskrivelse af følgende:o virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende
  registreres,o virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale
  opbevares på betryggende vis, ogo hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne efter nr. 1 og 2.
 • Digisense har udviklet et digitalt værktøj, som via en semiautomatiseret guide gør det let at
  beskrive sine procedurer i overensstemmelse med lovgivningen
 • Når bogføringsproceduren er udfyldt, kan den downloades, og man får med det samme
  besked på, om man er compliant med de nuværende krav
 • Det er muligt at få en notifikation, når eller hvis, der opstår nye ting, en given virksomhed
  med et givent setup skal være opmærksomme på
 • Se mere om det nye værktøj på Digisense.dk
 • Se mere om den nye lovgivning på Erhvervsstyrelsen.dk

Om DIGISENSE

DIGISENSE
DIGISENSE A/S sælger programelle løsninger, der fjerner manuelle arbejdsprocesser, i bogholderiet. DIGISENSE A/S sikrer det danske erhvervsliv en simpel og effektiv måde at håndtere, de mange omkostningstunge arbejdsprocesser, der i dag håndteres manuelt.

Se også

serviceftersyn_her_er_7_ting_du_skal_være_opmærksom_på

Skal din bil have et serviceeftersyn snart? Her er 7 ting du bør være opmærksom på

Når bilens serviceeftersyn nærmer sig, kan det føles som en opgave, man gerne vil udskyde. …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: COPYRIGHT