Grenaa Byefterskole udsætter skolestart til august 2023

Bestyrelsen for Grenaa Byefterskolehar siden den stiftende generalforsamling den 31. august 2021 arbejdet målrettet for at opstarte Grenaa Byefterskole allerede fra august 2022. En opstart august 2022 har undervejs vist sig ikke at være
den optimale løsning. Begrundelsen ligger i at tidsfristen er for kort til at kunne nå at levere et både professionelt, pædagogisk og økonomisk velfunderet tilbud fra dag ét. Derfor har bestyrelsen besluttet at udsætte skolestart til august 2023.

Beslutningen om en udsættelse af opstarten, er for at skabe de bedste rammer for de unge som allerede har vist interesse for efterskolen og for de unge som vælger at ville starte på en helt nyetableret efterskole, samt at efterskolen som en virksomhed i byen, skal blive en succes.

Intentionen med Grenaa Byefterskole er at drive efterskole i samspil med Grenaa by, de omkringliggende lokale uddannelsestilbud, det lokale erhvervsliv, det lokale foreningsliv og byens øvrige borgere med et stærkt fokus på kreativitet. Grenaa Byefterskole er placeret i den gamle politigård på Vestre Skovvej 1, som giver gode fysiske muligheder for at drive en efterskole i nær kontakt med det omkringliggende samfund.

Etableringsprocessen indeholder flere spor

Bestyrelsen har i den indeværende periode arbejdet koncentreret for en godkendelse af efterskolen gennem Undervisningsministeriet, samt for at få skabt den pædagogiske ramme, et budgetmæssigt overblik og et solidt økonomisk grundlag.

Arbejdet med at etablere grundlaget er et omfattende og yderst vigtigt stykke arbejde for at kunne skabe optimale rammer for opstart af efterskolen, og det har vist sig, at vi har brug for mere tid til denne del af arbejdet.

Vi er på nuværende tidspunkt løbende i dialog med Undervisningsministeriet og ser frem mod en godkendelse. Det pædagogiske fundament er på plads, bygningerne er tilgængelige, men arbejdet med at etablere et solidt økonomisk grundlag er i den aktuelle fase den største udfordring.

Bestyrelsen har derfor i den kommende periode som højeste prioritet at styrke det økonomiske grundlag, da opstarten kræver yderligere afsøgning af forskellige finansieringsmuligheder, der bl.a. kan være kommunal
lånegaranti, banklån, sponsorater og fondsmidler. De to sidstnævnte kan kun søges i opstartsperioden og ikke når efterskolen er i drift.

Stor ros og taknemlighed

Bestyrelsen vil gerne bruge denne lejlighed til at takke for den brede opbakning fra det lokale erhvervsliv, politikere, borgere og foreninger i Grenaa by som allerede har vist og forsat viser stor interesse for at støtte op om projektet. Vi vil i det forestående arbejde bevare den gode energi og ser frem til et forsat samarbejde med Norddjurs Kommune, Grenaa by og det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Bestyrelsen i Grenaa Byefterskole består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Der afholdes ugentlige bestyrelsesmøder hver mandag aften.

Grenaa Byefterskole

Vestre Skovvej 1
8500 Grenaa
29 34 22 77
mail@gbye.dk

Om PresseDirect.dk

PresseDirect.dk
PresseDirect.dk - udgiv GRATIS artikler og få DoFollow backlinks. Distribution af pressemeddelelser direkte til søgemaskinerne. Den ultimative løsning til linkbuilding.

Se også

Lad ChatGPT skrive dine overskrifter og jobansøgninger

Boost dine overskrifter med ChatGPT – dit ultimative håndværktøj til at skabe de mest salgbare …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

error: COPYRIGHT